KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA NĂM HỌC 2015 - 2016

DANH SÁCH XẾP GIẢI HSG TỈNH

DANH SÁCH XẾP GIẢI HSG TỈNH

Năm học 2015-2016

 

1. Môn Văn - XẾP THỨ 4 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN

142   080061    Lê Thị Thu Nhàn             26.09.1998     Phụ Dực     15.50      Nhất

143   080073    Nguyễn Thị Thủy            02.07.1998     Phụ Dực     15.50       Nhất

144   80045      Phạm Thanh Huyền         17.08.1998     Phụ Dực     12.50       Ba

145   080049    Nguyễn Thị Huệ              24.05.1998     Phụ Dực     12.50        Ba

146   080013    Vũ Thị Diệu                     05.01.1998     Phụ Dực     11.75        K.khích

147   080057    Lương Thị Hằng Nga       25.09.1998 Phụ Dực        11.50         K.khích

148   080005    Nguyễn Thị Hoàng Anh   04.06.1998 Phụ Dực        10.00

 

2. Môn Sử - XẾP THỨ 2 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ BÙI THỊ HOA

142   080014    Vũ Đình Cương                25.01.1998 Phụ Dực 18.50     Nhất

143   080034    Bùi Thị Lan                      23.06.1998 Phụ Dực 16.00       Nhì

144   080038    Vũ Thị Linh                      05.12.1998 Phụ Dực 16.00        Nhì

145   080070    Trần Nhật Tân                  14.10.1998 Phụ Dực 13.75        Ba

146   080022    Đinh Quang Duy              17.12.1998 Phụ Dực 13.25        Ba

147   080018    Nguyễn Thị Dinh              28.12.1998 Phụ Dực 9.50         K.khích

148   080066    Vũ Thị Hồng Nhung          08.05.1998 Phụ Dực 9.00

 

3. Môn Địa - XẾP THỨ 2 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ NGUYỄN THỊ MỸ

142   080059    Nguyễn Thị Phương Thảo 13.11.1998 Phụ Dực 14.75    Nhì

143   080055    Phạm Quang Sáng             28.08.1998 Phụ Dực 14.25    Nhì

144   080051    Vũ Thị Phương                 13.08.1998 Phụ Dực 13.75      Nhì

145   080063    Vũ Thị Thu                       05.03.1998 Phụ Dực 13.75      Nhì

146   080071    Nguyễn Thế Trình            27.10.1998 Phụ Dực 13.75      Nhì

147   080003    Phạm Thị Châm Anh        31.05.1998 Phụ Dực 13.00      Ba

148   080011    Nguyễn Thị Hạnh              27.07.1998 Phụ Dực 11.00      K.khích

 

 

4. Môn Toán - XẾP THỨ 8 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY NGUYỄN GIANG NAM

142   080068    Nguyễn Thúy Quỳnh         08.10.1998 Phụ Dực 16.50   Nhì

143   080028    Nguyễn Thị Hiền               30.06.1998 Phụ Dực 15.00    Ba

144   080072    Đỗ Thị Thùy                      30.09.1998 Phụ Dực 13.75    Ba

145   080020    Nguyễn Ngọc Hà               26.04.1998 Phụ Dực 12.00    K.khích

146   080056    Nguyễn Thị Diệu Ninh      25.08.1998 Phụ Dực 9.75

147   080004    Hoàng Thị Lan Anh           11.05.1998 Phụ Dực 8.75

148   080060    Trương Thị Lâm Oanh       17.04.1998 Phụ Dực 6.00

 

 

5. Môn Lý XẾP THỨ 2 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY PHẠM VĂN VƯƠNG

142   080117    Đỗ Minh Hiếu                   19.12.1998 Phụ Dực 18.00   Nhất

143   080097    Trần Văn Dũng                 20.01.1998 Phụ Dực 17.60   Nhì

144   080085    Vũ Thị Lan Anh               08.12.1998 Phụ Dực 16.40    Nhì

145   080133    Hoàng Phạm Tú Linh       13.08.1998 Phụ Dực 16.00    Ba

146   080109    Nguyễn Ngọc Hà            26.04.1998 Phụ Dực 15.20       Ba

147   080113    Hòa Thị H ường              16.01.1998 Phụ Dực 15.20     Ba

148   080149    HòaThị Phương               23.06.1998 Phụ Dực 14.00     K.khích

 

6. Môn Hóa - XẾP THỨ 4 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ LÊ THỊ TRÀ

142   080094    Hoàng Thị Diệu Hương 08.05.1998 Phụ Dực 14.80       Nhì

143   080114    Mai Khánh Linh             02.10.1998 Phụ Dực 14.00      Nhì

144   080146    Nguyễn Minh Tuấn         11.10.1998 Phụ Dực 14.00     Nhì

145   080126    Đoàn Văn Minh               22.04.1998 Phụ Dực 13.20      Ba

146   080090    Trần Văn Dương             12.02.1998 Phụ Dực 12.80      Ba

147   080142    Bùi Văn Sơn                    18.05.1998 Phụ Dực 12.40      K.khích

148   080138    Vũ Thị Ngọc Quỳnh        31.01.1998 Phụ Dực 10.00

 

7. Môn Sinh - XẾP THỨ NHẤT - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: THẦY NGUYỄN DUY NHÂN

142   080151    Nguyễn Thị Thắm           10.03.1998 Phụ Dực 19.20   Nhất

143   080091    HoàngThị Kim Dung     01.07.1998 Phụ Dực 18.80    Nhất

144   080147    Phan Thanh Tâm            02.06.1998 Phụ Dực 17.20     Nhì

145   080131    Nguyễn Thị Linh            05.04.1998 Phụ Dực 16.40     Nhì

146   080127    Phạm Thị Thùy Linh       01.08.1998 Phụ Dực 16.00     Nhì

147   080167    Nguyễn Thị T ường Vi   01.01.1998 Phụ Dực 15.20      Ba

148   080115    Lê Thị Liên                     01.04.1998 Phụ Dực 14.80      Ba

 

8. Môn Anh - XẾP THỨ 6 - GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH: CÔ NGUYỄN THỊ THẮM

142   080088    Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10.09.1998 Phụ Dực 13.95     Nhì

143   080144    Hoàng Thị Luyên            18.04.1998 Phụ Dực 13.25     Ba

144   080112    Lê Hương Giang             01.11.1998 Phụ Dực 12.90     Ba

145   080116    Nguyễn Minh Hạnh        01.08.1998 Phụ Dực 11.70      K.khích

146   080140    Nguyễn Thùy Linh          27.10.1998 Phụ Dực 10.75     K.khích

147   080132    Nguyễn Thị Thanh Huyền 15.06.1998 Phụ Dực 10.65    K.khích

148   080148    Phạm Ngọc Minh            22.10.1998 Phụ Dực 10.00 

 

                  kẾT QUẢ CHUNG TOÀN DDAONF XẾP THỨ 2 TOÀN TỈNH. XIN CHÚC MỪNG THÀNH TÍCH CỦA NHÀ TRƯỜNG, CỦA CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH!

Nguồn: thptphuduc.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều