THẦY HIỆU TRƯỞNG CÙNG 5 HỌC SINH XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI NHẤT NHẬN THƯỞNG TẠI SGD

Tài liệu đính kèm: Tải về

NGÀY 30 /12/2018 SGD&ĐT THÁI BÌNH VINH DANH NHỮNG HỌC SINH GIẢI NHẤT

THI HSG TỈNH HỌC SINH KHỐI 12 VÀ RA QUÂN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

VINH DỰ TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC CÓ 5 EM ĐẠT GIẢI NHẤT TỈNH

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

100439

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

12A6

8.6

7.5

8.8

8.75

9.5

8.75

51.9

XH

NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN VĂN 12

100482

Đinh Thị

Linh

12A6

6.4

8.5

4

8.25

7.25

8.5

42.9

XH

ĐINH THỊ LINH - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN LỊCH SỬ 12

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

100084

Nguyễn Văn

Đức

12A1

9.6

8

7.4

9.75

9.25

6.5

50.5

TN

100353

Nguyễn Văn

Việt

12A1

9.8

7.5

8.6

10

8.25

7

51.15

TN

NGUYỄN VĂN ĐỨC - NGUYỄN VĂN VIỆT - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN VẬT LÍ 12

100145

Đoàn Thanh

Huyền

12A1

9.4

7.5

9

9

8.75

7.75

51.4

TN

ĐOÀN THANH HUYỀN - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN HÓA HỌC 12

 

Bài tin liên quan
Diễn đàn
Tin tức
Tin đọc nhiều