THẦY CAO ĐẠT MỘT NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH

THẦY CAO ĐẠT NGUYÊN GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC THĂM LẠI TRƯỜNG CŨ NHÂN NGÀY 20/11/2018 VÀ THẦY ĐÃ DÀNH PHẦN QUÀ 10 TRIỆU ĐỒNG TẶNG HỌC SINH NGHÈO TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC 

Bài tin liên quan
Diễn đàn
Tin tức
Tin đọc nhiều