DANH SÁCH HỌC SINH THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

DANH SÁCH THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019 - TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1 KHỐI 10 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THEO 2 BAN KHTN VÀ KHXH 

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHỐI 10 - BAN KHTN

100140

Vũ Thị Thu

Hằng

10A1

9.6

8

8

9.25

9.25

9

53.1

TN

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ  

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHỐI 10 BAN KHXH

100541

Đặng Khánh

Linh

10A7

8.6

7.5

9

9

8.25

8.75

51.1

XH

THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1 KHỐI 11 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THEO 2 BAN KHTN VÀ KHXH 

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHỐI 11 - BAN KHTN

100312

Nguyễn Phương

Thảo

11A1

9.4

7

9

8.5

9.75

9.75

53.4

TN

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ 

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHỐI 11 BAN KHXH

100410

Nguyễn Thị Mai

Anh

11A7

7.7

7.5

9.2

8.75

8.75

10

51.9

XH

THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1 KHỐI 12 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THEO 2 BAN KHTN VÀ KHXH 

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ 

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHÓI 12 - BAN KHXH

100439

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

12A6

8.6

7.5

8.8

8.75

9.5

8.75

51.9

XH

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

THỦ KHOA KHÓI 12 - BAN KHTN

100120

Nguyễn Thành

Hiếu

12A3

9.2

7

8.6

9.75

9.25

8

51.8

TN

                       

 

 

Bài tin liên quan
Diễn đàn
Tin tức
Tin đọc nhiều