DANH SÁCH HỌC SINH THỦ KHOA THEO KHỐI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC - THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1  THEO KHỐI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC A, B, A1, C, D

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC ( BAN TN - A - B -A1; BAN XH C - D)

THỦ KHOA KHỐI A ( TOÁN - LÝ - HÓA) - HỌC SINH KHỐI 12 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THPT PHỤ DỰC

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

K.  A

XẾP

100084

Nguyễn Văn

Đức

12A1

9.6

8

7.4

9.75

9.25

6.5

50.5

TN

28.6

TK. KHỐI A

100175

Nguyễn Văn

Kiên

11A1

9.6

7

7.4

9.25

9.5

10

52.75

TN

28.35

TK. KHỐI A

100083

Phạm Tiến

Dũng

10A2

10

7.5

7.4

9.5

9.25

8

51.65

TN

28.75

TK. KHỐI A

100286

Nguyễn Thanh

Nhàn

10A2

10

7.5

7.2

9.25

9.5

8.75

52.2

TN

28.75

TK. KHỐI A

THỦ KHOA KHỐI B ( TOÁN - HÓA - SINH ) - HỌC SINH KHỐI 12 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THPT PHỤ DỰC

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

K. B

XẾP

100191

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

12A1

9.2

8

8

8.5

9.5

8.5

51.7

TN

27.2

TK12. KHỐI B

100175

Nguyễn Văn

Kiên

11A1

9.6

7

7.4

9.25

9.5

10

52.75

TN

29.1

TK11. KHỐI B

100286

Nguyễn Thanh

Nhàn

10A2

10

7.5

7.2

9.25

9.5

8.75

52.2

TN

28.25

TK10. KHỐI B

THỦ KHOA KHỐI A1 ( TOÁN - LÝ - ANH ) - HỌC SINH KHỐI 12 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THPT PHỤ DỰC

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

HÓA

SINH

TỔNG

BAN

K. A1

XẾP

100101

Vũ Hoàng

Hải

12A2

9.8

7.5

9.2

9.75

7.25

6.25

49.75

TN

28.75

TK. KHỐI A1

100357

Nguyễn Thị Huyền

Trang

11A4

9.4

7.5

9

8.75

7

9.75

51.4

TN

27.15

TK. KHỐI A1

100050

Đỗ Tiến

Bộ

10A1

9.6

8

9

9.25

8.75

6.75

51.35

TN

27.85

TK. KHỐI A1

                           

 

 

DANH SÁCH THỦ KHOA THI HỌC KỲ 1  THEO KHỐI XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC A, B, A1, C, D

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC ( BAN TN - A - B -A1; BAN XH - C - D)

THỦ KHOA KHỐI D ( TOÁN - ANH - VĂN  ) - HỌC SINH KHỐI 12 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THPT PHỤ DỰC

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ 

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

K. D

XẾP

100439

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

12A6

8.6

7.5

8.8

8.75

9.5

8.75

51.9

XH

24.9

TK. KHỐI D

100410

Nguyễn Thị Mai

Anh

11A7

7.7

7.5

9.2

8.75

8.75

10

51.9

XH

24.4

TK. KHỐI D

100465

Nguyễn Thị Phương

Anh

10A7

9.6

8

6.8

9.5

8.75

7.25

49.9

XH

24.4

TK. KHỐI D

THỦ KHOA KHỐI C ( VĂN - SỬ - ĐỊA ) - HỌC SINH KHỐI 11 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 - THPT PHỤ DỰC

SBD

HỌ TÊN

 

LỚP

TOÁN

VĂN

ANH

SỬ 

ĐỊA

CD

TỔNG

BAN

K.  C

 

100596

Nguyễn Mai

Thu

12A6

7.1

8.5

7.2

9.25

8.25

7.5

47.8

XH

26

TK. KHỐI C

100610

Đào Quyết

Tiến

12A7

5

8.5

8.2

8.75

8.75

7.5

46.7

XH

26

TK. KHỐI C

100590

Vũ Thùy

Trang

11A6

8.8

8.5

5.4

8.75

9.5

8.5

49.45

XH

26.75

TK. KHỐI C

100547

Vũ Thị

Quỳnh

11A6

4.6

8.5

5

9

9.25

9.25

45.6

XH

26.75

TK. KHỐI C

100465

Nguyễn Thị Phương

Anh

10A7

9.6

8

6.8

9.5

8.75

7.25

49.9

XH

26.25

TK. KHỐI C

               

 

 

Bài tin liên quan
Diễn đàn
Tin tức
Tin đọc nhiều