CHI BỘ TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC TỔNG KẾT NĂM 2018 VÀ TẶNG THƯỞNG CHO ĐV XUẤT SẮC

NGÀY 3/1/2019 - HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2018 

VINH DANH 10 ĐẢNG VIÊN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều