Lễ kí cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định của chính phủ về ANTT, ATGT

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, được sự nhất chí của BCU, BCH Cán bộ giáo viên, công nhân viên và hơn 1800 học sinh nhà trường đã thực hiện Lễ kí cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định của chính phủ về ANTT, ATGT. Buổi lễ đã diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của các động chí công an thuộc phóng Cảnh sát giao thông công an Tỉnh Thái Bình, Trạm công an Cầu Nghìn, Công An Thị Trấn An Bài, Đài phát thanh và truyền hình công an Tỉnh Thái Bình. Phần đầu của buổi lễ các bạn ĐVTN đã được nghe báo cáo về tình hình ANTT, ATGT của nhà trường trong năm học 2014-2015, đọc các quyết định thành lập Ban ANTT, ATGT nhà trường, quyết định và ra mắt đội TNTN của Đoàn trường, đại diện các chi đoàn lên kí cam kết. Phần sau buổi lễ cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường đã được nghe các đồng chí phòng cảnh sát giao thông Công an Tỉnh nói chuyện về ANTT, ATGT trong thời gian vừa qua. Buổi lễ  thực sự có ý nghĩa giáo dục với các bạn ĐVTN nhà trường.

Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, được sự nhất chí của BCU, BCH Cán bộ giáo viên, công nhân viên và hơn 1800 học sinh nhà trường đã thực hiện Lễ kí cam kết thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị định của chính phủ về ANTT, ATGT. Buổi lễ đã diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của các động chí công an thuộc phóng Cảnh sát giao thông công an Tỉnh Thái Bình, Trạm công an Cầu Nghìn, Công An Thị Trấn An Bài, Đài phát thanh và truyền hình công an Tỉnh Thái Bình. Phần đầu của buổi lễ các bạn ĐVTN đã được nghe báo cáo về tình hình ANTT, ATGT của nhà trường trong năm học 2014-2015, đọc các quyết định thành lập Ban ANTT, ATGT nhà trường, quyết định và ra mắt đội TNTN của Đoàn trường, đại diện các chi đoàn lên kí cam kết. Phần sau buổi lễ cán bộ, giáo viên và các em học sinh nhà trường đã được nghe các đồng chí phòng cảnh sát giao thông Công an Tỉnh nói chuyện về ANTT, ATGT trong thời gian vừa qua. Buổi lễ  thực sự có ý nghĩa giáo dục với các bạn ĐVTN nhà trường.

Nguồn: thptphuduc.edu.vn
Bài tin liên quan
Hoạt động
Tin tức
Tin đọc nhiều