Thông tin chi tiết:
Trịnh Công Trung
Họ và tên Trịnh Công Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Trưởng Ban Thanh Tra Nhân Dân
Trình độ Cử nhân SP Toán
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều