Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Tuấn
Họ và tên Nguyễn Đức Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Hành Chính
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều