Thông tin chi tiết:
Lê Ngọc Quang
Họ và tên Lê Ngọc Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng Tổ Đặc Thù
Trình độ Cử nhân Tiếng Anh
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều