Thông tin chi tiết:
Đặng Thanh Mơ
Họ và tên Đặng Thanh Mơ
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng tổ Văn
Trình độ Cử nhân Văn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều