1. TỔ TOÁN - TIN - TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC NĂM HỌC 2018 - 2019

NĂM HỌC 2018 - 2019 TỔ: TOÁN - TIN GỒM 20 Đ/C

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN: NGUYỄN GIANG NAM 

TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN: TRỊNH CÔNG TRUNG 

DANH SÁCH TỔ: TOÁN - TIN 

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CM

GHI CHÚ ( NĂM SINH - TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN)

1

Trần Duy Sử

Hiệu Trưởng - BTCB

Toán

1968 - ĐH SP Toán - Th.s. Quản Lí Giáo Dục 

2

Nguyễn Giang Nam

TTCM

Toán

1977 - Th.s Toán 

3

Trịnh Công Trung

TPCM - Trưởng TTND

Toán

1974 - ĐH SP Toán 

4

Lại Thị Hiền

 

Toán

 

5

Đào Quang Thắng

CHCĐ

Toán

 

6

Đặng Thị Mai Phương

 

Toán

 

7

Đỗ Thị Minh Phượng

 

Toán

 

8

Nguyễn Hồng Loan

 

Toán

 

9

PHạm Thị Hạnh

 

Toán

 

10

Vũ Thị Hương

 

Toán

 

11

Nguyễn Thị Phương

 

Toán

 

12

Vũ Thị Nhớ

 

Toán

 

13

Nguyễn Văn Đắc

 

Toán

 

14

Phạm Thị Hương

 

Toán

 

15

Nguyễn Quang Dương

 

Toán

 

16

Nguyễn Thị Thu Huyền

 

Tin

 

17

Dương Thị Ngần

 

Tin

 

18

Nguyễn Thị Na

 

Tin

 

19

Nguyễn Thị Giang

 

Tin

 

20

Trần Thị Lương

 

Tin

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều