Danh sách tổ Xã Hội

DANH SÁCH TỔ XÃ HỘI  

DANH SÁCH TỔ XÃ HỘI
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1.     

VŨ THỊ THÊU

TỔ TRƯỞNG

GV SỬ

2.     

LÊ NGỌC QUANG

TỔ PHÓ

GV - NN

3.     

BÙI THỊ CHẠP

GIÁO VIÊN ĐỊA

 

4.     

PHẠM THỊ HIẾU

GIÁO VIÊN ĐỊA

 

5.     

NGUYỄN THỊ MỸ

GIÁO VIÊN ĐỊA

 

6.     

NGUYỄN THỊ TÂN

GIÁO VIÊN ĐỊA

 

7.     

BÙI THỊ HOA

GIÁO VIÊN SỬ

 

8.     

VŨ THỊ DƠN

GIÁO VIÊN SỬ

 

9.     

VŨ NGỌC ANH

GIÁO VIÊN SỬ

 

10.                       

HOÀNG DUY NGÂN

GIÁO VIÊN - NN

 

11.                       

NGUYỄN THỊ THU NGA

GIÁO VIÊN - NN

 

12.                       

NGUYỄN THỊ DIỄM

GIÁO VIÊN - NN

 

13.                       

NGUYỄN THỊ THẮM

GIÁO VIÊN - NN

 

14.                       

NGUYỄN THỊ DIỆU

GIÁO VIÊN - NN

 

15.                       

VŨ THỊ HƯƠNG

GIÁO VIÊN - NN

 

16.                       

NGUYỄN THỊ HẬU

GIÁO VIÊN - NN

 

17.                       

NGUYỄN NGỌC THƯƠNG

GIÁO VIÊN - NN

 

18.                       

ĐẶNG THỊ DOANH

GIÁO VIÊN - NN

 

19.                       

 

 

 

20.                       

 

 

 

 

 

Nguồn: thptphuduc.edu.vn
Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều