2. TỔ TỰ NHIÊN - Trường THPT PHỤ Dực

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

CM

 Ngày Sinh - Ngày vào Ngành 

1

Bùi Thị Thanh Tâm

P.HT

Sinh

 

2

Ths.Nguyễn Duy Nhân

P.HT

Sinh

 

3

Nguyễn Minh Tuệ

TP.CM

Sinh

 

4

Trần Thị Mây

 

Sinh

 

5

Dương Thị Nguyệt

 

Sinh

 

6

Nguyễn Thị Hằng

 

Sinh

 

7

Vũ Thị Thanh Hiếu

 

CN

 

8

Bùi Thị Miên

TTCM

Hóa

 

9

Lê Thị Trà

 

Hóa

 

10

Đỗ Thị Oanh

 

Hóa

 

11

Nguyễn Công Toàn

 

Hóa

 

12

Lê Thị Kiều Vân

 

Hóa

 

13

Phạm Thị Nhung

 

Hóa

 

14

Trần Thị Riện

 

Hóa

 

15

Nguyễn Thị Thấm

 

Hóa

 

16

Ths. Lại Thị Thắm 

TP.CM

 

17

Nguyễn Văn Thi

CTCĐ

 

18

Ths. Phạm Văn Vương

TKHĐ

 

19

Ths.Nguyễn Xuân Thành

 

 

20

Bùi Quang Thoại

 

 

21

Nguyễn Thế Vinh

 

 

22

Ths. Trương Thị Dung

 

 

23

Nguyễn Thị Quyên

 

 

24

Hà Văn Trung

 

CN

 

25

Nguyễn Phương Mai

 

CN

 

26

Vũ Thị Cúc

 

CN

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều