Danh sách Ban Chấp Hành Đoàn trường

DANH SÁCH

DANH SÁCH

BAN CHẤP ĐOÀN TRƯỜNG - GIÁO VIÊN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN DUY NHÂN

BÍ THƯ

 

2

NGUYỄN XUÂN THÀNH

P. BÍ THƯ

 

3

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

P. BÍ THƯ

 

4

TRẦN QUANG HIẾU

UVTV

 

5

NGUYỄN ĐÌNH CHINH

ỦY VIÊN

 

6

NGUYỄN MINH TUỆ

ỦY VIÊN

 

7

TRƯƠNG THỊ DUNG

ỦY VIÊN

 

 

DANH SÁCH BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG  CÁC THỜI KỲ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

1.    

NGUYỄN VĂN THUẬN

1965-1967

2.    

BÙI ĐỨC ĐẠT

1967-1968

3.    

NGUYỄN THANH XUÂN

1968-1972

4.    

TẠ VĂN CHẤN

1972-1974

5.    

NGUYỄN VĂN NGỌ

1974-1980

6.    

HOÀNG CÔNG NGHÌN

1980-1982

7.    

PHẠM VĂN NANG

1982-1983

8.    

NGUYỄN ĐỨC HÒE

1983-1986

9.    

NGUYỄN QUANG HOÀN

1986-1994

10.                       

VŨ KHẮC NHƯỢNG

1994-2002

11.                       

NGUYỄN NGỌC PHÁI

2002-2003

12.                       

BÙI THỊ THANH TÂM

2003-2005

13.                       

 ĐẶNG THỊ THANH MƠ

2005-2014

14.                       

NGUYỄN DUY NHÂN

2014- NAY

   

 

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều