Danh sách Ban Chấp Hành Công Đoàn nhà trường

DANH SÁCH

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN VĂN THI

CHỦ TỊCH

 

2

VŨ THỊ MINH LUYẾN

P. CHỦ TỊCH

 

3

LÊ THỊ TRÀ

ỦY VIÊN

 

4

ĐÀO QUANG THẮNG

ỦY VIÊN

 

5

HOÀNG DUY NGÂN

ỦY VIÊN

 

 

 

DANH SÁCH CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC THỜI KỲ

     

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

1.    

BÙI ĐỨC ĐẠT

K 1, 13, 14

2.    

PHAN QUỲNH HOA

K 2, 3

3.    

ĐỖ NGỌC KIÊM

K 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

4.    

NGUYỄN THÀNH NHẠC

K 15, 16

5.    

TRẦN NGỌC ĐAN

K 17,18

6.    

PHẠM VĂN NANG

K 19, 20, 21, 22, 23

7.    

NGUYỄN SƠN ĐẠI

K 24,25,26,27,28

8.    

NGUYỄN THỊ GẤM

K 29, 30

9.    

VŨ KHẮC NHU

K 31

10.                       

NGUYỄN VĂN THI

K 32 - Nay

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều