Ban giám hiệu và hình ảnh hiệu trưởng qua các thời kỳ

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Th.s: TRẦN DUY SỬ

HIỆU TRƯỞNG

 

2

Thầy: VŨ KHẮC NHƯỢNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

3

Cô: NGUYỄN THỊ LUYÊN

P. HIỆU TRƯỞNG

 

4

Cô: BÙI THỊ THANH TÂM

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 
 

Hình ảnh các thầy Hiệu trưởng qua từng thời kỳ

 

 Tên Hiệu Trưởng        

 Hình ảnh

Thầy Phạm Ngọc Lũy
Năm giữ chức: 1965 - 1966

 Thầy Vũ Duy Tiến
Năm giữ chức: 1968 - 1969 ; 1971 - 1976

 Thầy Trần Khắc Cật
Năm giữ chức: 1969 - 1971

NGƯT :  Đỗ Trọng Thấn
Năm giữ chức: 1966 - 1968 ; 1976 - 1993

NGƯT:  Nguyễn Đức Hòe
Năm giữ chức: 1993 - 2008

 NGƯT: Nguyễn Quang Hoàn
Năm giữ chức: 2009 -2015

Th.s: Trần Duy Sử 

Năm giữ chức: 2015 đến nay

 

 

 

DANH SÁCH PHÓ HIỆU TRƯỞNG CÁC THỜI KỲ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

GHI CHÚ

1.    

PHAN QUỲNH HOA

1969-1973

 

2.    

TRẦN ĐỨC KHẢI

1973-1980

 

3.    

VŨ DUY TIẾN

1978-1980

 

4.    

CAO VĂN CỐT

1978-1983

 

5.    

PHẠM VĂN ÁM

1980-1983

 

6.    

NGUYỄN VĂN NGỌ

1983-1985

 

7.    

VŨ THỊ DƯƠNG

1984-2000

 

8.    

PHẠM VĂN NANG

1994-2002

 

9.    

NGUYỄN QUANG HOÀN

2001-2009

 

10.                       

VŨ KHẮC NHƯỢNG

2002- NAY

 

11.                       

NGUYỄN THỊ LUYÊN

2009- NAY

 

12.                       

BÙI THỊ THANH TÂM

2011 - NAY

 

     

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều