Danh sách Ban Chi Ủy nhà trường

DANH SÁCH BAN CHI ỦY

DANH SÁCH BAN CHI ỦY

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

VŨ KHẮC NHƯỢNG

BÍ THƯ

 

2

BÙI THỊ THANH TÂM

P. BÍ THƯ

 

3

NGUYỄN GIANG NAM

CHI ỦY VIÊN

 

4

NGUYỄN DUY NHÂN

CHI ỦY VIÊN

 

5

NGUYỄN VĂN THI

CHI ỦY VIÊN

 

 

 

 

DANH SÁCH BÍ THƯ CHI BỘ CÁC THỜI KỲ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM

1.    

VŨ DUY TIẾN

1966-1974

2.    

BÙI ĐỨC ĐẠT

1974-1976

3.    

PHẠM VĂN DƯỠNG

1976-1978

4.    

ĐỖ NGỌC KIÊM

1978-1994

5.    

NGUYỄN ĐỨC HÒE

1994-2008

6.    

NGUYỄN QUANG HOÀN

2009-2015

7.    

VŨ KHẮC NHƯỢNG

2015 - Nay

   

 

Bài tin liên quan
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều